Anlägga en ridbana

Att anlägga en ridbana sker inte över en natt, det kräver god planering och ett bra underarbete. Vi tänkte ge lite tips på hur du ska tänka när du anlägger en ridbana, så att det blir så bra det bara kan. Förhoppningsvis så kan det finnas tillgångar av en maskinparks på hästgården som kan vara till stor användning vid själva anläggandet. Det en hel del som bör planeras väl innan arbetet kan sätta igång.

Hästhoppning på ridbanan

Planering

Det första att tänka på är om du ska anlägga en ridbana i ett ridhus eller utomhus, hur man gör skiljer något i både planering och anläggning. Att anlägga en ridbana kräver också stora resurser och stora maskiner så har ni inte kompetensen själva kan det vara en god ide att antingen hyra in ett företag som gör hela jobbet, eller att hyra in maskiner och gör arbetet själv. Idag finns det bra företag med maskinuthyrning som kan hjälpa till vilka redskap och resurser som behövs. Ett av dessa är Amas, ett företag med många maskiner att hyra, kolla på deras sida för att få en mer övergripande bild.

I ridhus

Det understa lagret man lägger kallas lager 4. I det lägger man grovt sågspån blandat med kutterspån eller klenflis. Viktigt att tänka på är att man inte får lägga kabelflis, bark eller gummispån i detta lager. Lägg på spånet i omgångar och räkna med att göra det i ett halvår innan rätt underlag skapas. Efter ett tag kan man istället lägga på emellan åt vid behov. Under detta läggs en vägmatta som svetsas ihop för att inte det undre lagren ska kunna komma upp.

Lager 3 består av sand och här är det jätteviktigt att det är rätt blandning. Ska ridhuset användas till ridskola ska kornstorleken på gruset vara 0 till 4 millimeter. Ska istället ridhuset användas privat och till hoppning kan istället blandningen bestå av 0 till 4 millimeter sand med mycket bindmedel.

Lager 2 består av stenmjöl som packas till en fast yta. Detta skyddar mattan när ridbanan ska harvas och bevarar en bra fuktighet på underlaget.

Det understa lagret som läggs består av makadam och bergskross. När detta görs kan det vara bra att dränera runt ridhuset och även lägga ner dräneringsrör under ridbanan.

När ridbanan är färdig krävs det att det underhålls och sköts på rätt sätt för att fungera många år framöver. Banan måste vattnas, sladdas kontinuerligt den första tiden. Undvika att harva, longera eller hoppa den första tiden innan underlaget satt sig. Efter ett par veckor är det bra att harva och sladda dagligen, vattning kan ske efter behov. Anläggs ridhuset i anslutning till sommaren är det viktigt att fortsätta med vattningen så att inte underlaget torkar ut.

Uteridbana

Här kan inte lager 4 läggas förrän lager 3 satt sig riktigt, det kan ta en tid. Lager 4 består sedan av 5 centimeter grusig sand. Lägg på sanden i omgångar, på samma sätt som i ridhuset.

Lager 3 består av 10 centimeter sand. Kornstorleken bör vara 0 till 4 millimeter.

Lager 2 består av stenmjöl som packas till en fast yta och skyddar mattan, på samma sätt som inne i ridhuset, mot harvar och hästens hovar. På läggs som svetsas. Var noga så att inga stenbitar kan komma fram.

Det översta lagret, lager 1 kan bestå av en blandning av sand och finkornig makadam.

Runt banan placeras ett staket, vid dressyr ridning ska staketet vara 40 centimeter högt. Skall det hoppas på banan ska staketet vara 120 centimeter högt.

Fakta i artikeln är tagen från http://www.agria.se/hast/artikel/att-anlagga-en-ridbana.

Skötsel och underhåll

Det är också viktigt att tänka på att man underhåller den ridbana man precis har anlagt. Att sköta och underhålla de banor man anlagt innebär en hel del arbete för att fylla på med sand och finkornig makadam på den uteridbana man anlagt. Håller man efter så kan banan hänga med många många år och flera generationers ryttare kan få glädje av de bana som gjorts.