Hästägare och skogsägare

Har man hästar så är chansen rätt så stor att det ingår en del skog i den hästgård man har skaffat sig. Går det att leva på att enbart vara hästägare eller blir skogsägandet ett bra komplement till den hästgård man bedriver.

horse forest

En av de äldsta yrken som finns är att äga sin egen skog och genom avverkning och återplantering skapa sig en tryggad inkomst. Men går det fortfarande att försörja sig på det viset? Traditionellt har det här varit en syssla som kombinerats med jordbruk, där bönderna arbetade med åkrarna på sommaren, skogen på vintern och skötsel av djuren på gården året runt.

Men går det att leva så idag?

Människan har i tusentals år livnärt sig som jordbrukare och skogsägare, fast under betydligt knappare förhållanden än i vår tid: med små marker, inga maskiner och få eller inga tillfällen att sälja eller byta de varor som man framställde. Idag så gäller det att ha de maskiner som krävs för ett modernt skogsbruk och Komatsu Forest är en pålitlig leverantör av både maskiner och tillbehör.

Ändå kan det för oss moderna människor vara en stor utmaning att växla från ett liv i staden till att bli skogs- och jordbrukare:

  • Från ett ofta stillasittande liv till en vardag med fysiskt arbete
  • Från en trygg anställning med reglerade arbetsuppgifter, fasta rutiner och månadslön till ett liv som egen företagare där du själv får ta alla beslut, förhandla om inköp och försäljning. Och där semester är något de har i Stockholm.
  • Socialt liv. För den som vant sig vid att alltid ha människor omkring sig, ett rikt utbud av nöjen och andra evenemang så kan omställningen till friden på landet bli en mindre chock.

Men naturligtvis är det inte så illa som det låter: som skogs-och jordbrukare disponerar du stora delar av tiden som du själv vill, du har förmånen att få jobba både inom- och utomhus med jord, skog och djur – något många av oss värdesätter högt. Och inte blir du ensam: på landsbygden är det fortfarande vanligt att grannar och vänner plötsligt tittar in på en kaffe, du hjälper grannen med motorsågen och hon lagar din traktor – I själva verket sitter det antagligen fler ensamma människor i landets städer och förorter.

Måste jag ha ett jobb vid sidan av eller går det att leva bara på sin skog?

Förutsättningarna skiljer sig naturligtvis beroende på i vilken del av landet du bor och vilken typ av mark och skog du har och dess bonitet – hur mycket virke den producerar. Om du vill kunna leva ett normalt liv, utan att ha krav på att bli rik men ändå tillräckligt för att slippa vända på slantarna, så ger det här en ungefärlig fingervisning. Här kan den hästgård som du bedriver tillsammans med skogen ge dig en hyfsad inkomst att leva på.

I Norra Sverige kan du räkna med att du behöver någonstans kring 500-600 hektar skog för att kunna få ut ett rimligt månadsnetto. Detta under förutsättning att marken inte är belånad. I södra Sverige är boniteten högre, så där kan du klara dig med mindre ytor.

Om du vill veta mer om skogsbruk, kontakta Skogsstyrelsen, där finns kunniga och erfarna människor som kan ge dig råd om allt kring skogsbruk.