Hästens historia

Hästen härstammar från, Eohippus, ett däggdjur som levde för 60 till 40 miljoner år sedan. Eohippus var i storlek inte större än en katt. Med tiden utvecklades rasen och blev allt större och fick mer hästliknande drag. Även tänderna utvecklades, till en början åt denna ras enbart blad och skott, medan hästen idag är gräsätare.

hästen

Den sista förhistoriska hästen var Pliohippus. Från denna ras utvecklades sedan de två olika hästraserna Equus och Asinus som levde för cirka 5 miljoner år sedan. Asinus  utvecklades senare till bland annat åsnan och zebran medan Equus utvecklades till de första urhästarna. I Europa utvecklades den större skogshästen som är stamfader till dagens kallblodshästar.

Människan började tämja hästen för cirka 6000 år sedan och det var då urhästarna blandades och utvecklades. Man har funnit att det är fyra olika typer av hästar som funnits mellan urhästen och dagens moderna hästar. Det är dessa fyra raser som avlats emellan för att få fram de hästraser vi har idag.

Hästen sägs vara en av de sista tamdjur människan tämjde och det gjordes för ungefär 5000 till 6000 år sedan. Det var nomadiska folkstammar från Asien och Eurasien som började fånga in hästarna för att tämja den och använda som packdjur. Hästarna var då ganska små, med en mankhöjd på endast 130 centimeter.

Man tror att de första hjordarna av tamhästar hölls i enkla hagar, liknande som användes för andra boskap. Till en början var det mest ston som användes och man toror att det var för att de var lättare att tämja. När de behövde betäckas bands de fast i träd där vilda hästar höll till så de vilda hingstarna kunde para sig med de tama. Föddes det sedan en hingst gick denne till slakt för att få kött medan stona bevarades, både för att ge mjölk och användas för ridning och packning.

Hästens beteende har inte ändrats mycket över tid och man tror att deras beteende är detsamma som det var när de började tämjas för 6000 år sedan. Hästens instinkt är fortfarande när de blir rädda, att fly, och annars har de kvar sitt födosöksbeteende, där de äter långa stunder under dagen.

Hästen härstammar idag endast från ett släkte, Equus, med idag sex stycken levande arter: hästen, åsnan, halvåsnan och 3 raser av zebror. De enda av dessa 6 som människan lyckats tämja är hästen och åsnan.